Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

Ybl HALO NAP 1Az Ybl-háló kiemelt fontosságúnak tartja a hallgatók egyetemi életben való eligazodásának segítését.

A 2021. november 23-án, az Ybl Hallgatói Önkormányzat közreműködésével megrendezésre került 1. YBL HÁLÓ nap céljául azt tűztük ki, hogy a hallgatók megismerjék a félév végével, a vizsgaidőszakkal és a következő félévre való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, teendőket. Az alkalomra a magyar és az angol nyelvű képzésben résztvevő, elsősorban első évfolyamos hallgatóinkat vártuk, de örömmel fogadtuk a felsőbb éves diákjainkat is.

A programot egy magyar és egy angol nyelvű Kahoot-teszttel kezdtük, melyen a 14-14 kérdés segítségével a hallgatók játékos formában szereztek ismereteket pl. a kredit értékekről, a kritériumtárgyak fogalmáról és az állami ösztöndíjas félévek számáról. Ez után egy kétnyelvű prezentációt hallgathattak végig, melynek során megbeszéltük a TVSz és egyéb oktatásszervezési dokumentumok alapján a legfontosabb szabályokat és lehetőségeket, amelyek a sikeres félévzáráshoz szükségesek. Szó esett az aláírások megszerzéséről, a megajánlott jegyről, a vizsgajelentkezésekről, a vizsgák folyamatáról, az előkövetelmény jelentőségéről és az oktatói értékelések fontosságáról is. Az előadás végén post-it lapokon is vártuk a hallgatóink észrevételeit, további kérdéseit. Az alkalom végén a rajzoláshoz hasznos eszközöket kaptak a hallgatók, és szedvicsek mellett kötetlen beszélgetéssel zártuk a délelőttöt.

Köszönjük a szervezést Janurikné Soltész Erika mesteroktatónak, Sugár Viktória PhD mb. intézetigazgatónak, Fáczányi Zsuzsanna PhD kutatási dékánhelyettesnek, Mizsei Anett mesteroktatónak, Kissné Fekete Judit külügyi koordinátornak, és az Ybl Hök csapatának, illetve a hallgatóknak a részvételt!

Békés Alexandra - Bsc építész hallgató

Bővebben>>>

 

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Küldött pozícióra!

 A pályázatok benyújtási határideje:

Papír alapon: 2020. február 28., péntek 12:00
Elektronikusan: 2020. február 28., péntek 23:59

SZIE EHÖK alapszabály

Pályázati lap

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Választási Bizottsága pályázatot ír ki az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Hallgatói Önkormányzat elnöki pozícióra!

 A pályázatok benyújtási határideje:

Papír alapon: 2020. február 28., péntek 12:00
Elektronikusan: 2020. február 28., péntek 23:59

Pályázati lap

SZIE EHÖK alapszabály

A 2019/2020/I. félévben is meghirdetésre kerül a diplomatámogatás.
A pályázatban minden államilag támogatott, nappali alapképzésben résztvevő hallgató részesülhet.

A pályázat feltételei:
• Szakirányú diplomamunka/szakdolgozat tárgy felvétele első alkalommal!

Az érvényes pályázathoz e-mailben és borítékban kérjük csatolni a neptunkivonatot, amelyen név és neptun-kód is látható
(tárgyak -> felvett tárgyak -> aktuális félév kiválasztása),
valamint a diplomatámogatási formanyomtatványt
(innen letölthető, kitöltve, bescannelve csatolandó).

A támogatás tanulmányi átlag (korrigált kredit index) alapján kerül kiosztásra!

A pályázat beküldésének határideje: 2019. 11. 11. (hétfő) 18:00.
A pályázatot a HÖK irodában, lezárt borítékban kérjük leadni, illetve az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk, diplomatámogatás tárggyal megjelölve!

A hiányosan vagy határidőn túl leadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

KHÖK

Budapest, 2019. 10. 22.

HÖK green KHÖK Iroda:  "A" épület, 1. emelet 204/a
(1) 252-1270/138-as mellék
ROM Labor: "A" épület 1. emelet 204/b
(1) 252-1270/207-es mellék
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden felsőoktatási intézményben vannak hökösök. Na de mit is jelent ez? Mi alkotjuk a Kari Hallgatói Önkormányzatot, ami képvisel Téged, ha segítségre van szükséged bármilyen tanulmányi, szociális vagy egyéb problémával kapcsolatban, és támogatjuk, ha a szakmai közösségi élet fenntartásán szeretnél velünk dolgozni.
A hallgatók érdekeit szem előtt tartva igyekszünk a problémákat a lehető leggyorsabban, a legjobb megoldást megtalálva orvosolni. Tagjaink résztvesznek az intézményi fórumokon, bizottságok munkájában. Téged képviselve.
 
 
A SZIE YMÉK KHÖK FELÉPÍTÉSE:
 

Kari Tanács Hallgatói Képviselői: Faragó Eszter, Tanács Armand, Bakos Benjámin

Tanulmányi Bizottság: Faragó Eszter, Uzsoki Virág Olimpia, Leányfalvi Valentin Csaba, Siklósi Tamás

Kari Tudományos Diákköri Tanács: Gombos Dalma Evelin, Uzsoki Virág Olimpia, Bakos Benjámin

Kollégiumi Bizottság: Vámos Dávid 

Diákjóléti Bizottság: Farádi Eszter, Gombos Dalma Evelin 

Diákjóléti Bizottság Titkár: Horváth Gabriella

Fegyelmi Bizottság: Faragó Eszter, Bakos Benjámin

Esélyegyenlőségi Bizottság: Faragó Eszter

Felülbírálati Bizottság: Uzsoki Virág Olimpia, Bakos Benjámin 


KHÖK Elnök: feladata a Hallgatók kollektív érdekképviselete bármilyen kérdésben, képviseli a KHÖK-öt kari, egyetemi, országos, nemzetközi fórumokon, részt vesz a Karhoz tartozó hallgatói szakbizottságok és hallgatói intézeti bizottságok munkájában.

KHÖK Gazdasági alelnök: pénzügyi, gazdasági beszámolókat készít, a Gazdasági Hivatallal együttműködik, naprakész információkkal rendelkezik a Kart érintő gazdasági ügyekkel kapcsolatban.

KHÖK Tanulmányi alelnök: Gondoskodik a hallgatók intézeti képviseletéről, egyeztet az órarendet, zárthelyi-rendet, vizsgarendet érintő ügyekben.

Építészmérnök, Építőmérnök, Műszaki menedzser szakképviselők: Az adott szakok hallgatóit képviselve járnak el az különböző kérdésekben. Foglalkoznak a tanulmányi érdekképviselettel, segítenek a szakos hagyományok megőrzésében, fejlesztésében.

PR-referens: A hallgatói Önkormányzat rendezvényeinek és tájékoztató anyagainak grafikai előkészítése, kapcsolattartó médiumok kezelése. 

Kollégiumi Bizottság titkár: Kapcsolattartás a Kollégiumi Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat között. A hallgatói érdekképviselet képviselése kollégiumi körökben. 


Pályázatokért és szociális ügyekért felelős referens: A KHÖK által meghirdetett támogatási pályázatokat meghirdeti, eredményeket összegzi, a karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, szociálisan rászoruló hallgatókat segíti.
 
A KHÖK az érdekképviseleten és érdekvédelmen kívül fő szervezője a Kari gólyatáboroknak, szakesteknek és báloknak, aktív szerepet vállal a nyílt napok, diplomaosztó ünnepségek előkészítésében és lebonyolításában, szakmai és szabadidős programok szervezésével, valamint a hallgatói csoportok rendezvényeinek, táborainak, estjeinek támogatásával hozzájárul a pezsgő kari hallgatói élet fenntartásához.