Copyright 2022 - Custom text here
 • Slide number 0
 • Slide number 1
 • Slide number 2
 • Slide number 3
 • Slide number 4
 • Slide number 5
 • Slide number 6
 • Slide number 7
 • Slide number 8
 • Slide number 9
 • Slide number 10
 • Slide number 11
 • Slide number 12
 • Slide number 13
 • Slide number 14
 • Slide number 15
 • Slide number 16

ybl facebook2

TDK Felsoors Pl 2021A Felsőörs közigazgatási területén álló buszmegállót Felsőörs Község Önkormányzata szeretné teljesen új koncepcióra alapozva újraépíteni, és a kerékpárúton Veszprém felöl érkezők számára amolyan település kapuvá / üdvözlőtáblává (a Felsőörs területét elhagyóknak búcsúzótáblává) tenni, méltó módon a megújult környezethez.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült tervvázlatok közül a helyi képviselő-testület által is támogatott verzió megvalósulása érdekében a megvalósításban résztvevő önkéntes hallgatók (nyári) építőtáborának szállás, étkezés és az építkezés anyagköltségeit, eszközigényét (gép és szerszám bérlés) szükség esetén részben vagy egészben állja.

TDK logo

Az Óbudai Egyetem és az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa novemberben szervezi meg őszi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Tudományos Diákköri Konferenciát az Ybl-ön 2021. november 17-én (szerdán) délután tartjuk.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK jelentkezési portálon (tdk.ybl.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után a konzulensének is engedélyeznie kell a jelentkezést 2021. október 28. (csütörtök) délig (1200 óra).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos TDK konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait: 36. OTDK központi felhívása (www.otdt.hu). A dolgozatot – az Egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – november 11. (csütörtök) délig (1200 óra) a kari TDK rendszerben is rögzíteni kell, amelyet a konzulensnek is támogatnia kell a kari TDK jelentkezési portálon: tdk.ybl.uni-obuda.hu, kivéve a tervrajzokat, ahol nincs plágiumellenőrzés.

A Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetését 2021. november 24., szerda 17:00-ra tervezzük a 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Aud. Max. előadóban.

Indítsd a szakmai karriered! >>>

Sikeres TDK munkát és eredményes konferenciát kívánunk!

Dr. Vámossy Zoltán, ÓE ETDT elnök
Dr. Csanády Gábor, ÓE YBL TDT elnök

 


2019. december 5-én megtartottuk a kari TDK Konferenciát. A Konferenciát ünnepélyesen Dr. Dombay Gábor PhD dékánhelyettes úr nyitotta meg. Két szekcióba 8 pályaművet prezentált 13 diák. A zsűrik tanácskozásait követően Prof. Dr. Anthony Gall PhD dékán úr átadta az emléklapokat és okleveleket a diákoknak és konzulenseiknek.

További információ >>>

 

Kedves Hallgatók!

Új művészeti klub, műhely, indul csütörtökön, ahol évfolyamtól és végzettségtől, tantárgyaktól és kreditektől függetlenül tudtok a tanárok beszélgetni, szakmai diskurzust folytatni az általatok tervezett, modellezett anyagok fölött és ürügyén, különféle szakos tanárokkal.

Nem kell feltétlen a produktumra kihegyezni az együttlétet, hanem a gondolatokra lehetne koncentrálni, a közegre, a beszélgetésre. MOST Csütörtökön indítanánk, a helyszín idén Óballa lenne. Játék ez és mégsem csak játék. Élesben folyhatna, mert a másik oldalon egy valós építeni vágyó közösség vár újszerű és kortárs, egyben józan és mégis elszállt tervetket  sőt talán épületet is. Meg is hallgatnánk őket. OBALLA TDK 01

Hívlak és várlak erre a csütörtök esténként rendszeresen megrendezendő szakkörre, klubra. 

17:00 körül kezdenénk a 218-as teremben. Minden építész hallgatót várunk! (BSc, MSc, Levelező)

Először Rohoska Csaba mutatja be a helyet, és már bele is vághatunk. Bele lehet beszélni! Kérem beszéljetek bele! Gyertek!

Csanády Gábor

TDK - Óballa közösségi tér tervezése

Az idei  Tudományos Diákköri Konferencia 2018. november 21-én került megrendezésre a kar 1146 Budapest, Thököly úti 74. épület termeiben. A Konferenciát ünnepélyesen Prof. Dr. Markó Balázs habil DLA  dékán úr nyitotta meg. A délután folyamán 4 szekcióban 23 pályamunkát 42 diák prezentált a zsűrik és az érdeklődő közönség előtt.
Az I., II., III. helyezéseken kívül a rektori különdíjat is odaítélte a zsűri. A zsűrik döntöttek arról is, ki kap lehetőséget a 2019-es tavaszi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való indulásra, 18 pályázattal 36 hallgató. A zsűrik tanácskozásait követően Dr. Dombay Gábor PhD dékánhelyettes úr átadta az emléklapokat és okleveleket a diákoknak és konzulenseiknek. A helyezetteket a HÖK pénzjutalomban részesíti. A rektori különdíjakat a Szent István Egyetem Gödöllői Campuson megrendezésre kerülő ünnepélyen adják majd át a nyerteseknek.
Idei újdonság, hogy a konferenciára meghívást kaptak középiskolák, így a hallgatóság között helyet foglaltak a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium művésztanára és öt tanulója. 

A konferencia jegyzőkönyvei megküldésre kerültek az Országos Tudományos Diákköri Tanács részére, amiket elfogadtak.

A Konferencia a NTP-HHTDK-18 pályázati forrás felhasználásával került megrendezésre.

A TDK konferencia plakátja >>>
TDK programfüzet >>>
TDK beszámoló >>>

Gratulálunk minden résztvevőnek és nyertesnek!

Dr Csanády Gábor Mátyás DLA - TDT elnök 

Wittek Krisztina - TDT felelős

Alkategóriák